CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium badań adsorpcyjnych

Adsorpcja CNF UMCSBadania właściwości adsorpcyjnych materiałów i nanomateriałów wykonywane są statyczną metodą objętościową, za pomocą w pełni zautomatyzowanych sześcio-stanowiskowych analizatorów ASAP 2405 oraz ASAP 2420MP (Micromeritics). Urządzenia wyposażone są w dodatkowe stanowiska do wstępnego, próżniowego odgazowania próbek w temperaturze do 450oC.

Badania niskotemperaturowej (-196oC) adsorpcji gazów – azotu, argonu, kryptonu i innych gazów niekorozyjnych, z programowalną liczbą punktów pomiarowych – dostarczają informacji o izotermach adsorpcji/desorpcji w pełnym zakresie względnych ciśnień p/po, wielkości powierzchni właściwej (od 0,005 m2/g (pomiar kryptonem) lub od 0,01 m2/g (pomiar azotem)), objętości (od 0,0001 cm3/g), średniej wielkości (od 3,5 Å) i dystrybucji mikro- i mezoporów oraz cieple adsorpcji.

Interaktywne oprogramowanie analityczne zapewnia analizę danych pomiarowych ponad dwudziestoma modelami i teoriami opisującymi zjawisko adsorpcji fizycznej oraz redagowanie i prezentowanie wyników pomiarów i analiz w formie liczbowej i graficznej.

Adsorpcja CNF UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski