CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Preparatyka próbek mikroskopowych

Laboratorium mikroskopii

Preparatyka próbek mikroskopowych

Kompletną linię wyspecjalizowanych urządzeń do preparatyki próbek mikroskopowych, znajdujących się w laboratorium stanowią:

Laboratorium mikroskopii - preparatyki próbek mikroskopowych

  • szlifierko-polerka Tegra Pol-11 (Struers) – urządzenie dedykowane jest do przygotowania zgładów metali i stopów zawieszonych w żywicy epoksydowej.
  • trymer mikroskopowy EM TXP (Leica) – urządzenie umożliwia mechaniczne przygotowanie próbek (cięcie, szlifowanie, polerowanie, frezowanie, wiercenie) do celów mikroskopii optycznej i elektronowej pod kontrolą stereomikroskopu.
  • ścieniacz jonowy (Ion Beam Milling System) EM RES 101 (firmy Leica) – komputerowo sterowany system jonowego (plazmą argonową) trawienia próbek mikroskopowych, wyposażony w dwa niezależne działa jonowe do wysoko- i niskoenergetycznego trawienia, wraz z systemem wizualizacji (monitor z kamerą CCD) operacji trawienia. Aparat umożliwia precyzyjne czyszczenie, polerowanie, cięcie oraz kontrastowanie preparatów do celów wysokorozdzielczej mikroskopii transmisyjnej i skaningowej.
  • ultramicrotom UM C7 z komorą mrożeniową UC 7 (Leica) – profesjonalne i uniwersalne urządzenie do precyzyjnego cięcia materiału różnego typu (biologicznego, miękkich metali i ich stopów, polimerów, kompozytów, kryształów, itp.). System elektronicznego sterowania umożliwia automatyczny dobór i kontrolę parametrów sekcjonowania, dzięki zintegrowanej komorze mrożeniowej krio również w stanie głęboko zamrożonym (do temperatury ciekłego azotu).
  • czyszczarka jonowa (plasma cleaner) Fishione model 1020 – urządzenie służy do szybkiego oczyszczenia próbek mikroskopowych z powierzchniowych zanieczyszczeń organicznych. Niskoenergetyczna plazma tlenowo-argonowa, wraz z promieniowaniem UV, jest bardzo efektywnym i bezpiecznym źródłem czyszczącym, niepowodującym zmian składu pierwiastkowego i charakterystyki strukturalnej warstwy powierzchniowej próbki.
  • napylarka próżniowa SCD 005 (Leica) oraz napylarka próżniowa Polaron SC7640/CA7625 (Quorum Technologies) stanowią zestaw urządzeń do nanoszenia cienkich warstw metalicznych lub węglowych na powierzchni próbek nieprzewodzących, celem minimalizacji efektu elektrostatycznego ładowania - niepożądanego w skaningowej mikroskopii elektronowej. Urządzenia są przystosowanie do zimnego napylania metali szlachetnych z tarczy: Pt, W, Au, Pd/Au oraz termicznego naparowania metali (Mo, Pt, W), węgla lub warstw kompozytowych metodą węgiel-metal-węgiel CMCC (Carbon-Metal-Carbon Coating).
  • aparat do suszenie w punkcie krytycznym CPD 030 (Bal-Tec) – aparat do końcowego odwadniania próbek biologicznych, przeznaczonych do obrazowania w mikroskopie skaningowym. Technika suszenia polega na liofilizacji w punkcie krytycznym dwutlenku węgla (temperatura +31°C, ciśnienie 1072 Pa), w którym, dzięki współistnieniu fazy ciekłej i gazowej, zachowana zostaje naturalna struktura badanego materiału.
  • urządzenie (firmy PID) do wstępnej obróbki temperaturowej (do 1000oC) i ciśnieniowej (do 100 bar) próbek mikroskopowych w atmosferach różnych gazów i par
  • glovebox (Plas-Labs) – próżniowa komora rękawicowa ze śluzą, systemem zaworów, miernikiem próżni, przeznaczona do przechowywania oraz nanoszenia próbek na zamykany holder mikroskopu transmisyjnego w atmosferze beztlenowej.
  • myjka ultradźwiękowa Ultron U-501 – do wstępnego usuwania zanieczyszczeń oraz do dyspergowania próbek proszkowych w rozpuszczalnikach.

Laboratorium mikroskopii - preparatyki próbek mikroskopowych

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski