CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Lab. fluorescencji rentgenowskiej

spektrometr fluorescencji rentgenowskiej CNF UMCSLaboratorium wyposażone jest w dwa spektrometry fluorescencji rentgenowskiej.

Zautomatyzowany, sekwencyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej AxiosmAX (PANalytical), działający w oparciu o pomiar dyspersji długości fali WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence), dedykowany jest do elementarnej analizy jakościowej i ilościowej ciał stałych, stapianych, luźnych i prasowanych proszków oraz cieczy. Umożliwia analizy pierwiastków w zakresie spektralnym B-U (bor-uran) w szerokim zakresie stężeń, od poziomu ppm do 100%. Fluorescencyjne widmo rentgenowskie wzbudzane jest przy pomocy ceramicznej lampy rentgenowskiej z anodą rodową o mocy 4 kW.
Spektrometr AxiosmAX wyposażony jest w:

 • programowalny goniometr dla zakresu B-U
 • zestaw kolimatorów
 • zestaw kryształów analizujących, w tym kryształy gięte, o zwiększonej czułości do analizy elementarnej pierwiastków lekkich, takich jak S, P, Cl
 • kryształy specjalne, dedykowane do analizy B, N oraz C
 • detektor scyntylacyjny do analizy pierwiastków cięższych
 • detektor przepływowy do analizy pierwiastków lżejszych
 • automatyczny zmieniacz próbek z płytą kodującą
 • generator wysokiego napięcia z układem chłodzenia typu woda-woda
 • inne niezbędne podzespoły
 • oprogramowanie sterujące, diagnostyczne i użytkowe oraz oprogramowanie do analizy jakościowej i ilościowej, specjalistyczne oprogramowanie OMIAN do analizy bezwzorcowej
 • zestaw wzorców: tlenki (WROXI), polimery (ADPOL), metale (Ni, Fe, Co, Cu-base), C, B.

Laboratorium fluorescencji rentgenowskiej CNF UMCSSpektrometr fluorescencji rentgenowskiej Canberra 1510 (Canberra-Packard), działający w oparciu o dyspersję energii EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) przeznaczony jest do analiz pierwiastków w zakresie spektralnym od krzemu do uranu (Si-U), z ograniczoną czułością dla niektórych pierwiastków. Fluorescencja rentgenowska atomów próbki wzbudzana jest przy pomocy radioizotopowych źródeł: Cd-109, Fe-55, Am-241. Detektorem jest kryształ półprzewodnikowy Si(Li) chłodzony ciekłym azotem. Metoda analizy pozwala na akumulację rejestrowanych widm celem zwiększenia stosunku S/N. Oprogramowanie AXIL umożliwia analizę elementarną z użyciem wzorców kalibracyjnych lub metodą bezwzorcową.

Dodatkowym wyposażeniem laboratorium są urządzenia do przygotowania próbek do analiz, tj. do rozdrabniania, prasowania i stapiania próbek:

 • młynek planetarny MiniMill 3 (Fritsch), z elektronicznym sterowaniem procesu mielenia
 • prasa hydrauliczna TP20P (Herzog), z wyposażeniem
 • programowalna, sterowana mikroprocesorowo, dwustanowiskowa stapiarka elektryczna Eagon 2 (PANalytical), z wyposażeniem.

spektrometr fluorescencji rentgenowskiej CNF UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski