CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Mikroskopia optyczna

Laboratorium mikroskopii

Mikroskopia optyczna

Laboratorium mikroskopii - Wydział Chemii UMCS

Laboratorium mikroskopii wyposażone jest w zestaw cyfrowych mikroskopów optycznych, przeznaczonych do obrazowania lub wstępnego oglądu i selekcji różnorodnych próbek przygotowywanych do dalszych badań metodami mikroskopii elektronowych oraz do badań innymi metodami. Są to:

 • konfokalny mikroskop metalograficzny Eclipse MA 200 (Nikon) w konfiguracji odwróconej, do przestrzennego skanowania powierzchni materiałów twardych i miękkich, w tym próbek biologicznych w trybie konfokalnym lub obrazowania w trybie standardowym. System konfokalny mikroskopu jest wyposażony w:
  • zmotoryzowany napęd osi Z
  • trzy niezależne kanały fluorescencyjne (lasery: 405 nm, 488 nm oraz 543 nm)
  • moduł skanowania wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazów konfokalnych 1D-5D (warstwy i stosy zmienne w czasie) w rozdzielczości do 2k x 2k pikseli
  • moduł do modelowania 3D z zapisywaniem animacji w formie pliku avi.
 • mikroskop stereoskopowy SMZ 1500 (Nikon). Przeznaczony jest do przestrzennej obserwacji mikro- i makroobiektów w świetle odbitym, przechodzącym oraz w trybie wysokiego kontrastu (Oblique Coherent Contrast), dedykowanego do próbek bezbarwnych i transparentnych. Mikroskop wyposażony jest w kolorową kamerę CCD oraz specjalistyczne oprogramowanie do kompleksowego redagowania obrazów.
 • mikroskop (lupa) do makroobserwacji Multizoom AZ 100M (Nikon), wyposażony w:
  • zmotoryzowany statyw mikroskopu z zestawem obiektywów (Plan Apo: 0,5x, 1x, 4x) w inteligentnej misce obiektywowej (zakres powiększeń od 5x do 320x, zmieniany w sposób ciągły)
  • ręcznie sterowany stolik XYZ (zakres ruchu w płaszczyźnie XY: 150 x 100 mm)
  • układ oświetlenia w trybie przechodzącym oraz odbitym (oświetlacz światłowodowy)
  • układ do kontrastu Nomarskiego w świetle przechodzącym oraz odbitym
  • kamerę cyfrową CCD 5.0 Mpix
  • moduł EDF (Extendent Deph of Focus) do cyfrowej rejestracji obrazów o pogłębionej głębi ostrości i rekonstrukcji wirtualnych obrazów w geometrii trójwymiarowej.
 • mikroskop badawczy z kontrastem fazowym Eclipse 80i (Nikon), wyposażony jest w zestaw obiektywów (Plan Achromat: 10x, 20x, 40x, 100x), specjalne oświetlenie z soczewką typu ”fly-eye” (oko muchy). Układ optyczny mikroskopu sprzężony jest z kamerą cyfrową pracującą pod kontrolą zaawansowanego oprogramowania NIS-Elements Advanced Research.

W laboratorium mikroskopii znajduje się również profilometr optyczny Countour GT-K1 (Veeco), który umożliwia precyzyjne, przestrzenne obrazowanie mikrogeometrii powierzchni materiałów.

Podstawą działania profilometru jest zjawisko interferencji światła i analiza wzoru prążków interferencyjnych. Profil wzoru interferencyjnego oraz jego pozycja w osi Z daje możliwość wygenerowania trójwymiarowej mapy badanego obszaru. Dzięki metodzie optycznej pomiar jest bardzo szybki i odbywa się bezstykowo. Zaletą metody interferencyjnej jest niezależność rozdzielczości w osi Z od zakresu skanowania.

Profilometr wyposażony jest w zmotoryzowany stolik XY (zakres kontrolowanego przesuwu 150 x 150 mm, z oprogramowaniem do scalania mniejszych obrazów w większe, oraz ruchomą, w osi Z, głowicę z zestawem obiektywów interferometrycznych. Możliwe są dwa tryby pracy profilometru:

 • interferometria skanowania pionowego VSI (Vertical Scanning Interferometry). Metoda służy do pomiarów mikro- i nanometrycznych. Maksymalna wysokość skanowania wynosi do 10 mm. Do generacji wzoru interferencyjnego wykorzystuje się interferometer Mirau w szerokim zakresie widmowym niekoherentnego światła białego
 • interferometria przesunięcia fazowego PSI (Phase Shifting Interferometery). Metoda przeznaczona jest do przestrzennego odwzorowania super-gładkich powierzchni o chropowatości mniejszej niż 30 nm. Technika wykorzystuje wąski zakres widmowy koherentnego światła zielonego oraz interferometr Michelsona i jest dedykowana do pomiarów subnanometrycznych.

Laboratorium mikroskopii - Wydział Chemii UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski