CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Galeria

Laboratorium mikroskopii

Laboratorium spektroskopii elektronowych

Laboratorium spektroskopii Ramana

Laboratorium badań adsorpcji i chemisorpcji

Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej

Laboratorium fluorescencji rentgenowskiej

Laboratorium metod grawimetrycznych

Laboratorium badań katalizatorów

Konferencje

Budowa Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Urządzenia Quanta 3D FEG i Tecnai

Urządzenie Titan

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski