CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium badań katalizatorów

Laboratorium badań reakcji katalitycznych

Referencyjne, zautomatyzowane systemy reaktorowe PID Microactivity Reference Catalytic Reactor z wielokanałowymi analizatorami chromatograficznymi Bruker 450-GC oraz 430-GC i mikrochromatografami Agilent 490-GC przeznaczone są do badań aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych w różnych reakcjach chemicznych w temperaturach do 950oC.

Laboratorium badań reakcji katalitycznych

Zobacz zdjęcia w galerii

Laboratorium badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami izotopowymi

Laboratorium badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami izotopowymiSystem aparaturowy wykorzystujący reagenty znaczone atomami niepromieniotwórczych izotopów przeznaczony jest do poznania dróg reakcji zachodzących na powierzchni heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych, a tym samym pozwalającym na poznanie mechanizmów procesów katalitycznych. Techniki izotopowe wykorzystywane w systemie to: wymiana izotopowa pomiędzy tlenem z fazy gazowej i jonami tlenowymi z sieci krystalicznej nanomateriałów katalitycznych, wymiana izotopowo znaczonych atomów z surowców reakcji katalitycznych zachodząca na powierzchni nanomateriałów katalitycznych, analiza kinetyczna zaburzeń izotopowych w stacjonarnym stanie reakcji (steady-state isotopic transient kinetic analysis SSITKA). SSITKA jest metodą badawczą pozwalającą ocenić przebieg procesu chemicznego na powierzchni nanomateriałów katalitycznych i stan katalizatora „pracującego” w warunkach reakcji: temperatury, ciśnienia oraz składu reagentów i produktów charakterystycznych dla stacjonarnego stanu reakcji.

Zobacz zdjęcia w galerii

Laboratorium badań katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi

Analizatory Micromeritics AutoChem II 2920 wyposażone w kriogeniczne schładzacze i spektrometr masowy Hiden HPR-20 Research Grade with Triple Filter o zakresie pomiarowym do 200 amu dedykowane są do wszystkich znanych i stosowanych w laboratoriach katalitycznych dynamicznych technik temperaturowo-programowanych z udziałem gazów i par w zakresie temperatur od -100 do 1100oC: redukcji, utleniania, reakcji katalitycznych, chemisorpcji, desorpcji.

Laboratorium badań katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski