CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium mikroskopii

Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS wyposażono w systemy wysokorozdzielczych mikroskopów transmisyjnych i skaningowych z wyposażeniem analitycznym i preparatywnym.

W laboratorium znajdują się dwa transmisyjne mikroskopy elektronowe w konfiguracji S/TEM, przeznaczone do obrazowania budowy mikro- i nanostruktur oraz analizy chemicznej materiałów i nanomateriałów. Najwyższej klasy system 300 kV wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego HR-TEM Titan3 G2 60-300 (FEI) z wyposażeniem analitycznym oraz uniwersalny 200 kV elektronowy mikroskop transmisyjny Tecnai G2 20 X-TWIN (FEI) z wyposażeniem analitycznym.

Zobacz zdjęcia w galerii

Wyposażeniem laboratorium są dwa elektronowe mikroskopy skaningowe, przeznaczone do badań mikro- i nanostruktury powierzchni i warstwy przypowierzchniowej materiałów i nanomateriałów. Najwyższej klasy wysokorozdzielczy system skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego Quanta 3D FEG (FEI) z wyposażeniem analitycznym oraz stołowy elektronowy mikroskop skaningowy Phenom (Phenom-World).

Zobacz zdjęcia w galerii

Laboratorium mikroskopii wyposażone jest w zestaw cyfrowych mikroskopów optycznych, przeznaczonych do obrazowania lub wstępnego oglądu i selekcji różnorodnych próbek przygotowywanych do dalszych badań metodami mikroskopii elektronowych oraz do badań innymi metodami. Są to konfokalny mikroskop metalograficzny Eclipse MA 200 (Nikon), mikroskop stereoskopowy SMZ 1500 (Nikon), mikroskop (lupa) do makroobserwacji Multizoom AZ 100M (Nikon), mikroskop badawczy z kontrastem fazowym Eclipse 80i (Nikon), profilometr optyczny Countour GT-K1 (Veeco).

Zobacz zdjęcia w galerii

W ramach projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii UMCS wyposażono w urządzenia do preparatyki próbek mikroskopowych.

Zobacz zdjęcia w galerii

Laboratorium mikroskopii - Wydział Chemii UMCS

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski