CNF

Dzisiaj jest:  25-05-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Konferencja Mikroskopia Elektronowa

„Mikroskopia elektronowa i jej zastosowania w badaniach materiałów”

W ramach pierwszego etapu promocji rezultatów projektu zorganizowano dwudniową (27-28.09.2012) konferencję Mikroskopia elektronowa i jej zastosowania w badaniach materiałów”, promującą możliwości badawcze nowej aparatury zakupionej w ramach Projektu, oficjalnie inaugurującą działalność Laboratorium Mikroskopii Elektronowej UMCS oraz promującą nanomateriały (katalizatory do wytwarzania wodoru do zasilania ogniw paliwowych: z etanolu – w zewnętrznym generatorze wodoru oraz w ogniwie paliwowym typu PEM zintegrowanym z wewnętrznym reformingiem metanolu, a także nowe, modyfikowane adsorbenty zeolitowe i inne), opracowywane dzięki badaniom prowadzonym z istotnym wykorzystaniem nowej aparatury badawczej.

Podczas Konferencji zaprezentowano wykłady na temat współczesnej mikroskopii elektronowej i jej zastosowań w badaniach materiałów. Przedstawiono dostępne techniki obrazowania i techniki analityczne oraz możliwości badawcze wysokorozdzielczego mikroskopu transmisyjnego S/TEM Titan3 G2 60-300 oraz wysokorozdzielczego mikroskopu DualBeam SEM/FIB Quanta 3D FEG, stanowiących główne wyposażenie Laboratorium.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowego i lokalnego środowiska naukowego oraz lokalnych przedsiębiorców.

Wysokorozdzielczy mikroskop transmisyjny S/TEM Titan3 G2 60-300 oraz wysokorozdzielczy mikroskop DualBeam SEM/FIB Quanta 3D FEG zostały zakupione w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”.

Zdjęcia z konferencji - zobacz

Informacje o Projekcie i Konferencji zostały przedstawione przez TV3 Lublin (Panorama Lubelska) , internetową telewizję ITV Lublin, opublikowane przez Polską Agencję Prasową, lokalną prasę (Kurier Lubelski, internetowe wydania Dziennika Wschodniego i Gazety Wyborczej) oraz kilkanaście internetowych portali informacyjnych:

Do pobrania:

  • program konferencji (0.5MB) - format A4 - pobierz
  • plakat konferencyjny (7MB) - format A4 - pobierz
  • Prezentacje konferencyjne

  • Kierownik Projektu CNF (dr hab. Andrzej Machocki, prof. UMCS) - Informacje o projekcie „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych” (1.5MB) - pobierz
  • Przedstawiciel FEI i Labsoft (Paweł Wojda, Labsoft) - Wyposażenie Laboratorium Mikroskopii Elektronowej UMCS (1.5MB) - pobierz
  • Dr inż. Sebastian Arabasz (Labsoft) - Współczesna Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa - Podstawy i możliwości technik S/TEM dostępnych w Laboratorium Wydziału Chemii UMCS (6.5MB) - pobierz
  • mgr Michał Rawski i mgr Grzegorz Słowik, UMCS - Wybrane wyniki otrzymane w Pracowni Mikroskopii Elektronowej UMCS (44MB) - pobierz
CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski