CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Reakcje katalityczne

Laboratorium badań reakcji katalitycznych

Laboratorium badań reakcji katalitycznychReferencyjne, zautomatyzowane systemy reaktorowe PID Microactivity Reference Catalytic Reactor z wielokanałowymi analizatorami chromatograficznymi Bruker 450-GC oraz 430-GC i mikrochromatografami Agilent 490-GC przeznaczone są do badań aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych w różnych reakcjach chemicznych w temperaturach do 950oC. Każdy system reaktorowy wyposażony jest w:

 • sześć linii dozowania gazów reakcyjnych i procesowych wraz z generatorem wysoko-czystego wodoru
 • dwie linie dozowania ciekłych reagentów
 • mieszalnik i odparowalnik ciekłych reagentów oraz układ mieszania strumieni gazów i par
 • układy wstępnego podgrzewania gazów i par przed reaktorem
 • wymienne reaktory katalityczne z piecem rurowym, z by-passem strumieni gazów i par
 • regulator ciśnienia reakcji
 • termostat (hot-box), mieszczący wszystkie elementy systemu reaktorowego, zapobiegający kondensacji trudno-lotnych składników reagentów i produktów reakcji
 • Laboratorium badań reakcji katalitycznych
 • kondenser-separator wysokowrzących ciekłych produktów, o bardzo małej objętości martwej, działający w oparciu o efekt termoelektryczny, z czujnikiem poziomu cieczy
 • automatyczny, 10-portowy zawór rozdzielający ciekłe produkty do oddzielnych odbieralników
 • systemy kontrolno-sterownicze z oprogramowaniem do programowania procedur badawczych, programowania, sterowania i kontroli parametrów reakcji, do programowania procedur analitycznych, automatycznego dozowania on-line analizowanych próbek, sterowania i kontroli parametrów analiz, akwizycji, oraz do analizy, obróbki, konwersji, eksportu i prezentacji danych pomiarowych
 • szereg urządzeń pomocniczych.

Kilka systemów reaktorowych zapewnia istotne przyspieszenie długotrwałych badań aktywności i selektywności heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych i stabilności tych właściwości w czasie trwania procesu chemicznego. Możliwe jest także badanie różnych katalitycznych procesów chemicznych w tym samym czasie.

Laboratorium badań reakcji katalitycznych

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski