CNF

Dzisiaj jest:  25-05-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium spektroskopii Ramana

Laboratorium spektroskopii Ramana

Raman UMCS

Mikroskop inVia Reflex (Renishaw) jest zautomatyzowanym, dyspersyjnym systemem ramanowskim o modułowej konstrukcji, umożliwiającym pomiary rozpraszania ramanowskiego w zakresie falowym UV-VIS-NIR. Jest to system jednowiązkowego spektrometru Ramana sprzężonego z mikroskopem optycznym. Jego podstawowe wyposażenie to:

 • trzy lasery wzbudzające o długości fali 325 nm, 514 nm i 785 nm
 • chłodzony termoelektrycznie (-70oC) czuły detektor CCD
 • automatycznie sterowany, zmotoryzowany stolik mikroskopowy XYZ wraz z układem sterującym
 • zestaw filtrów do bezdyspersyjnego obrazowania ramanowskiego (foto-Raman)
 • akcesoria do pomiarów makro pod mikroskopem.

Dzięki projektowi CNF system ramanowski uzupełniono w:

 • niskoszumową kolorową kamerę video 1024x256 pikseli
 • zestaw obiektywów długoogniskowych zapewniających powiększenia od 20 do 100x
 • zestaw optyki do analizy ramanowskiej w świetle spolaryzowanym dla wiązek laserowych 514 nm oraz 785 nm
 • sondy światłowodowe z optyką dla długości fali 514 nm oraz 785 nm
 • układ szybkiego obrazowania ramanowskiego StreamLine Plus, z pakietem do analizy chemometrycznej
 • komorę reaktora katalitycznego CCR1000 (Linkam) przeznaczoną do badań in-situ nanomateriałów katalitycznych i reakcji katalitycznych metodą spektroskopii Ramana w zakresie temperatur do 1000oC i ciśnienia do 5 bar, z systemem sterującym i wyposażeniem do dozowania strumieni gazów i par, generatorem czystego wodoru, czterokanałowym mikrochromatografem gazowym (Agilent)
 • mikroskopowy stolik grzewczo-chłodzący THMS 600 (Linkam) przeznaczony do badań przemian fazowych materiałów w zakresie temperatur od -196oC do 600oC, z komorą klimatyczną przystosowaną do pracy z mikroskopem Ramana.

System ramanowski umożliwia szybkie uzyskiwanie wysokorozdzielczych widm spektralnych w zakresie od 50 do 3200 cm-1, map ramanowskich oraz profilowanie warstwowe. Reaktor katalityczny pozwala ocenić stan powierzchni katalizatora „pracującego” w warunkach reakcji: temperatury, ciśnienia oraz składu reagentów i produktów charakterystycznych dla stacjonarnego stanu reakcji.

Raman UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski