CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Kontakt

Zespół realizujący Projekt Nr POIG.02.01.00-06-024/09
pt. Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych

 

Biuro projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
pok. 417, tel. 815375514, fax. 815375565
pok. 27, tel. / fax. 815375796
www.cnf.umcs.lublin.pl

 

Kierownik Projektu

dr hab. ANDRZEJ MACHOCKI, prof. nadzw. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, pok. 417

tel. 815375514 lub 815375596

machocki@umcs.lublin.pl

 

Główny specjalista ds. akredytacji laboratorium

Kierownik Merytoryczny Projektu (do 30-09-2013)

dr EWARYST MENDYK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii, Laboratorium Analityczne, pok. 9

tel. 815375796

emendyk@poczta.umcs.lublin.pl

 

Starszy specjalista ds. promocji

mgr WITOLD ZAWADZKI

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej, pok. 433

tel. 815375506 lub 815375596

witold.zawadzki@poczta.umcs.lublin.pl

 

Asystent Kierownika Projektu

mgr RADOSŁAW KELLER (od 1.04.2014)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii, Laboratorium Analityczne, pok. 27 i 110

tel. 815375746 lub 815375587

r.keller@wp.pl

mgr WERONIKA SOFIŃSKA-CHMIEL (do 31.01.2014)

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr KONRAD LUCHOWSKI

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Zamówień Publicznych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. nr 1201

tel. 815375179

konrad.luchowski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Inspektor nadzoru ds. budowlanych (do dnia 28.02.2013)

mgr inż. ANNA TOMCZYK-PODLASZEWSKA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Inwestycji i Remontów, pok. 901

tel. 815375310

anna.podlaszewska@poczta.umcs.lublin.pl

 

Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu

mgr ANNA JASKUŁA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych, p.1412

tel. 815375755 lub 815375365

anna.jaskula@poczta.umcs.lublin.pl

 

Specjalista ds. finansowo-księgowych

mgr ANNA MĄCIK

nr pokoju 809

tel. 815375504

anna.macik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Specjalista ds. ewidencji majątku

mgr MARTA ŻMUDZIŃSKA

nr pokoju 810

tel. 815375323

marta.zmudzinska@poczta.umcs.lublin.pl

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski