CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium badań chemisorpcyjnych

Chemisorpcja CNF UMCSBadania właściwości chemisorpcyjnych materiałów i nanomateriałów wykonywane są statyczną metodą objętościową, za pomocą w pełni zautomatyzowanych jedno-stanowiskowych analizatorów ASAP 2020HD i ASAP 2020C (Micromeritics) oraz AUTOSORB-1CMS (Quantachrome), z dodatkowymi stanowiskami do wstępnego, próżniowego odgazowania próbek w temperaturze do 450oC, generatorem czystego wodoru i innym niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem sterującym.

Analizatory umożliwiają wstępne przygotowanie (redukcję) próbek in-situ w strumieniu wodoru w temperaturach do 1000oC. Analizator AUTOSORB-1CMS wyposażony jest również w spektrometr masowy (do 200 amu) dla badań metodą temperaturowo-programowanej desorpcji.

Badania chemisorpcji gazów – wodoru, tlenku węgla i innych gazów niekorozyjnych – w temperaturach od -30 do +180oC, dostarczają informacji o izotermach chemisorpcji: całkowitej, odwracalnej i nieodwracalnej (słabej i silnej) z programowalną liczbą punktów pomiarowych, o pokryciu monowarstwowym, wielkości powierzchni metalu, dyspersji i średniej wielkości krystalitów metalu, cieple chemisorpcji. Wyniki z temperaturowo-programowanej desorpcji dostarczają informacji o rozkładzie mocy (aktywności) miejsc chemisorpcyjnych.

Interaktywne oprogramowanie analityczne zapewnia analizę i obróbkę danych pomiarowych oraz prezentowanie wyników w formie liczbowej i graficznej.

Chemisorpcja CNF UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski