CNF

Dzisiaj jest:  25-05-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Seminarium preparatyki

Seminarium preparatyki próbek w mikroskopii elektronowej

W dniach 11-12.04. 2012 na Wydziale Chemii UMCS odbyło się seminarium z praktycznymi warsztatami, dotyczące jonowej preparatyki (cięcia) próbek do mikroskopii elektronowej.

Seminarium zorganizowała firma Labsoft wspólnie z Wydziałem Chemii UMCS oraz projektem POIG.02.01.00-06-024/09-04 "Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych". Seminarium prowadzili specjaliści z firmy Leica.

Seminarium ukierunkowane było przede wszystkim na wykorzystanie i obsługę:

  • systemów cięcia i ścieniania jonowego
  • trymera (wielofunkcyjnego urządzenia dedykowanego do przygotowania próbek przed ich badaniem metodami mikroskopii. Wyposażonego w zestaw mini-narzędzi do precyzyjnego piłowania, frezowania, szlifowania oraz polerowania próbek pod mikroskopem, w jednym urządzeniu i bez konieczności wyjmowania próbki)

Szczegółowy program seminarium - zobacz

Zdjęcia z tego wydarzenia - zobacz

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski