CNF

Dzisiaj jest:  14-06-2021

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Wzór podziękowania

Bardzo prosimy o zamieszczanie stosownej formułki podziękowań w publikacjach, w których wykorzystane będą wyniki uzyskane na aparaturze zakupionej w projekcie CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH.

Wzór podziękowań

Polsko- oraz angielskojęzyczna formułka podziękowań do wykorzystania w publikacjach naukowych powstających z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu CENTRUM NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH:

Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem aparatury zakupionej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (projekt POIG.02.01.00-06-024/09 Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych).

The research was carried out with the equipment purchased thanks to the financial support of the European Regional Development Fund in the framework of the Polish Innovation Economy Operational Program (contract no. POIG.02.01.00-06-024/09 Center of Functional Nanomaterials).

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski