CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Podsumowanie projektu

W dniu 9 lutego 2015 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – nowe możliwości badawcze”, podsumowujące i finalizujące projekt POIG.02.01.00-06-024/09.

W trakcie spotkania Kierownik Projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych - dr hab. Andrzej Machocki, prof. UMCS oraz Kierownik Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS - dr Ewaryst Mendyk dokonali podsumowania projektu oraz wskazali nowe możliwości badawcze.

Prezentacje:

Zobacz zdjęcia w galerii

Oficjalne zaproszenia na spotkanie „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – nowe możliwości badawcze

Informacje w mediach

Plakat - Nowe możliwości badawcze UMCS

Pobierz plakat PDF

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski